Συχνές Ερωτήσεις Οδοντιατρικού Προγράμματο

Συχνες Ερωτησεις

To πανελλαδικό δίκτυο του Dental Care αποτελείται από ένα σημαντικό αριθμό γενικών και εξειδικευμένων οδοντιάτρων.

Η επιλογή των οδοντιάτρων γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται, ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τις υπηρεσίες του Dental Care.

Καλύπτονται όλες οι οδοντιατρικές πράξεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο συνεργαζόμενο δίκτυο οδοντιάτρων, καθώς και τα βασικά υλικά τους, δηλαδή τα μέταλλα εκτός αργύρου, παλλαδίου, χρυσού και πλατίνας. Ο Ασφαλισμένος συμμετέχει στο κόστος των παραπάνω καλυπτόμενων πράξεων και των βασικών υλικών τους, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί των προκαθορισμένων τιμών. Επιπλέον του κόστους αγοράς πολύτιμων μετάλλων, ο Ασφαλισμένος επιβαρύνεται με το κόστος οδοντοπροσθετικών αποκαταστάσεων, προσθετικών εξαρτημάτων, εμφυτευμάτων, αλλομοσχευμάτων, μεμβρανών και ειδικών ορθοδοντικών συσκευών.

Βεβαίως! Το συντονιστικό κέντρο του Dental Care ενημερώνει τον ψηφιακό σας φάκελο κάθε φορά που επισκέπτεστε τον οδοντίατρό σας. Αυτό, πρακτικά, σημαίνει ότι κάθε φορά που καλείτε την 24ωρη γραμμή φροντίδας και αφού επιβεβαιωθούν τα στοιχεία σας, μπορείτε να ρωτήσετε για οτιδήποτε αφορά το ιατρικό ιστορικό σας, όπως, για παράδειγμα, την τελευταία ημερομηνία του ραντεβού σας, το είδος της οδοντιατρικής εξέτασης, το σχέδιο θεραπείας κ.λπ.

Φυσικά, μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα ανεξαρτήτως οδοντιατρικού ιστορικού.

Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει μία δωρεάν επίσκεψη σε γιατρό του δικτύου μας, για την προσωρινή ανακούφισης μιας έκτακτης επώδυνης κατάστασης. Επιπλέον, το 24ωρο συντονιστικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή για να σας δώσει τις απαραίτητες οδηγίες, καθώς και να σας κλείσει άμεσα ένα ραντεβού με τον οδοντίατρό σας.

Το ραντεβού σας με τον οδοντίατρο της επιλογής σας συντονίζεται και επιβεβαιώνεται εντός 24 ωρών.

Μάθετε πόσα χρήματα μπορείτε να εξοικονομήσετε με το πρώτο πρόγραμμα ολοκληρωμένης οδοντιατρικής φροντίδας για εσάς και την οικογένειά σας.

Υπολογισμός
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τους όρους χρήσης
x

Οροι χρήσης

Με την συμπλήρωση του ονοματεπώνυμου σας και του αριθμού τηλεφώνου σας στα πεδία «Προτιμάτε να σας καλέσουμε», «Αποκτήστε το», «Καλέστε με», «Ενημερωθείτε τώρα»:

1. παρέχετε προς την ασφαλιστική εταιρία MetLife (εφεξής «Εταιρία») τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία, τήρηση και λειτουργία αρχείου προσωπικών σας δεδομένων με σκοπό την επικοινωνία και ενημέρωσή σας για το ασφαλιστικό πρόγραμμα «dental Care» και εν γένει για ασφαλιστικά προγράμματα της Εταιρίας (εφεξής «Σκοπός») .

2. αναγνωρίζετε ότι η συλλογή και επεξεργασία των ως άνω δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του Σκοπού της επεξεργασίας. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα με τα άρθρα 11 έως και 13 του Ν. 2472/97 δικαιούστε:

- να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαθέτει η Εταιρία και να λαμβάνετε πληροφορίες για όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς και για την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών και την εξέλιξη της επεξεργασίας από την τελευταία ενημέρωσή σας.

- να δηλώσετε εγγράφως την αντίρρησή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, υποβάλλοντας αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή, απευθυνόμενος στον Privacy Officer της Εταιρείας (Τηλ. Κέντρο: 210 - 87 87 200)